Banrekord

Banrekordet innehas av Gunnar Nyberg, 62 slag på 18 hål.