LOKALA REGLER ÅR 2018 FÖR VIMMERBY GOLFKLUBB

1. GENERELLA LOKALA REGLER  // OBS ! Godkända regler sätts upp varje år. Du bör ta del av dessa.

1.1 Stenar i bunkrar
Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål, Regel 24-1 är tillämplig.

1.2 Följande markeringar gäller på banan:

Banmarkering Innebörd Regel i ”Nya regler för Golfspel från 2020

Vit Out of Bounds 27 Bl:a införs Världshcp, kom gärna in för info
Gul Vattenhinder 26
Röd Sidovattenhinder 26
Blå Mark Under Arbete (MUA) 25
Blå-vit MUA – spel förbjudet Bilaga 1, Del B 2a
Orange Oflyttbart hindrande föremål  24-2
Markering (vilken färg som
helst) med grön topp Miljökänsligt område Bilaga 1, Del B 2b

2. LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Ev. Tillfälliga lokala regler finns anslagna på klubbens anslagstavla. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:

2.1 Vattenhinder (Regel 26)

Alla omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder. Gränsen till hindret går där marken bryter av mot hindret.

2.2 Vattenhinder/sidovattenhinder med droppzon

Om en boll ligger i dammen bakom green på hål 2 eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i dammen får spelaren fortsätta enligt Regel 26 eller som ett ytterligare alternativ, droppa en boll med ett slags plikt, i droppzonen även när droppzonen är närmare hålet än den punkt där bollen sist skar gränsen till sidovattenhindret.
Vid droppning i droppzon måste bollen först träffa en del av banan inom droppzonen. Den droppade bollen är i spel, om den stannar inom två klubblängder från där den träffade banan, även om den rullar ut ur droppzonen eller närmare hålet.

2.3 Onormala markförhållanden (Regel 25-1)

  1. Skador i bunker såsom blottade stenar, gropar eller fåror, orsakade av rinnande vatten, är mark under arbete

  2. Jordfasta stenar och berg i dagen på en finklippt del av spelfältet (Regel 25-2) är mark under arbete

a. Myrstackar är mark under arbete

2.4 Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)

Alla avståndsplattor och avståndspinnar är oflyttbara hindrande föremål

2.5 Avståndsmätare (Regel 14-3 anm.)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en apparat som endast mäter avstånd. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare som är konstruerad för att även bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex lutning, vindstyrka, temperatur, osv.) bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilken plikten är diskvalifikation, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används.

Anmärkning 1: Vagnar som har en funktion som kan mäta avstånd får användas förutsatt att andra funktioner som strider mot reglerna är avaktiverade eller övertäckta (t ex avstängda eller övertejpade).
Anmärkning 2: Multifunktionella apparater (t ex mobiltelefon eller motsvarande) som har en avståndsmätande applikation får användas under förutsättning att a. applikationen endast mäter avstånd och b. den multifunktionella apparaten inte innehåller någon ytterligare funktion som strider mot reglerna, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKALA REGLER:

Matchspel - förlust av hålet. Slagspel - två slags plikt.

2018-05-02 VIMMERBY GOLFKLUBB


Intyg Lokala regler från Smålands SGF (pdf)