Spelformer

Slagspel är en tävling mellan tävlare och medtävlare där det gäller att spela ett fastställt antal hål på bästa totalresultat. Alla spelar samma antal hål. Dessa typer av slagspel finns: Slagtävling, poängbogey, bogeytävling och slaggolf.

Slagtävling. Här gäller det att spela det fastställda antalet hål på minst antal slag brutto eller netto d.v.s. efter avdrag av spelhandicap. Tävlare med lägsta scoren på ett hål har honnören på nästa tee. I en slagtävling måste bollen hålas ut.

Poängbogey. Tävlarens resultat är summan av poängen på varje hål. Poängen beräknas på följande sätt: För ett resultat, netto, som är lika med hålets par får tävlaren två poäng. För varje slag lägre än par, får tävlaren ytterligare en poäng, för varje slag högre än par får tävlaren avstå en poäng. Man kan inte få mindre än 0 poäng på ett hål och då plockar man upp bollen. Honnören tas av den som fått högsta poängen på föregående hål.

Slaggolf. I slaggolf är antalet slag per hål maximerat. Alla tävlare får, oberoende av spelhandicap, spela maximalt fem slag över par på varje hål oavsett hålets index. Har tävlaren inte hålat ut efter dessa slag bör bollen plockas upp och scoren noteras till par + 5 slag.

Matchspel är en tävling mellan spelare och motspelare som tävlar om varje enskilt hål, där det gäller att spela hålet på färre antal slag brutto eller netto än motspelaren. Varje hål vinns, delas eller förloras. Match kan spelas med eller utan handicap. I en handicapmatch erhåller spelaren med den högre spelhandicapen hela skillnaden mellan de båda spelarnas spelhandicap. Spelaren med den lägre spelhandicapen spelar därefter med 0 erhållna slag. Skillnaden i spelhandicapen fördelas enligt index på hålen i stigande följd. Matchen slutar när endera spelaren vunnit så många ”hål” mer än andra sidan än vad som återstår att spela om. Resultatet anges t.ex. ”vunnet på 17:e”.