Vimmerby GolfKlubb – Tävlingsbestämmelser 2019

Tävlingsprogram 
Detta finns att läsa på anslagstavlorna i shopen och bollhuset samt på hemsidan www.vimmerbygk.se.
Varje enskild tävling presenteras dessutom på hemsidan och via mejlutskick till alla medlemmar cirka en vecka innan och ger närmare information om tävlingsformen m.m. Där finns också uppgifter om tävlingsledare och kontaktinformation.   
Tävlingskommittén förbehåller sig rätten till ändringar i tävlingsprogrammet. 

Regler och föreskrifter 
- SGF Regler för Golfspel 2015-2018.  
- Lokala regler, godkända av Smålands GDF. De finns tillgängliga att läsa på anslagstavla i shopen, bollhuset och på hemsidan. På scorekortet finns också viktig information. 
- Eventuella tillfälliga lokala regler som tävlingsledare anger.   
- SGF Spel- och Tävlingshandbok 2015-2018. 
- EGA Handicapregler 2015-2018.

-OBS - Revidering av Golfregler från säsongen 2019

Anmälan 
Klubbens tävlingar är öppna för spelare med officiell handicap från erkänd golfklubb om inte annat anges. Tävlande med handicap 37-54 spelar på handicap 36. Årets medlemsavgift skall vara betald.  

Anmälan skall ske senast klockan 18.00 två dagar före aktuell tävlingsdag och kan göras på "Min Golf", www.golf.se eller via mail till info@vimmerbygk.se. Anmälan kan även göras direkt till tävlingsledare. Efteranmälan godtas i mån av plats och beroende på tävlingsform. Den skall göras senast 1 timma före första start mot erläggande av dubbel startavgift.

Avanmälan kan göras från det att anmälan gjorts fram till 1 timma före start. Startavgift ska dock betalas snarast och innan start får ske i nästa tävling. 
Vid uteblivande utan att avanmälan gjorts debiteras dubbel startavgift som skall betalas snarast och innan start får ske i nästa tävling.

För att en tävling skall genomföras krävs att minst sex spelare är anmälda (minst 8 i matchspel).


Startavgifter:
9-18 hål: junior 30 kr, senior 80 kr. 36-54 hål: junior 30:-, senior 100 kr.
Onsdagstouren: 40 kr/tillfälle. Gäller både junior och senior.
Halv greenfee tillkommer för icke medlemmar.

Startlista
Startlista finns på ”Min Golf” senast kl. 12.00 dagen före tävling.

Handicap och kontroll
Spelaren ska se till att exakt handicap är uppdaterad. Om handicapen är fel  eller har ändrats efter anmälan är det spelarens skyldighet att justera detta innan start samt informera tävlingsledningen.
Tävlingsledningen kontrollerar spelarnas behörighet att delta i tävlingen innan start tillåts. 

Tävlingsdagen
Registrering görs hos tävlingsledare minst 30 minuter före start för att betala startavgift och hämta ut scorekort. Endast kontant betalning. Jämna pengar rekommenderas.

Tävlingsledare har möjlighet kontrollera utrustning och att spelaren tar med sig greenlagare samt ”Regler för Golfspel” ut på banan. Spelaren skall informeras om eventuella ändrade förutsättningar för tävlingen.
Senast 5 minuter före start ska spelaren befinna sig på tee. Det är viktigt att spelaren innan första utslag märker sin boll för att underlätta identifiering. 

Övningsspel på banan är inte tillåtet på tävlingsdagen, undantaget matchspel.
Tävlingsledningen kan ställa in, avbryta, återuppta eller senarelägga tävling på grund av onormala väderförhållanden, ospelbar bana eller andra 
oförutsedda händelser.
Efter avslutad rond skall den tävlande kontrollera scoren och reda ut eventuella tveksamheter med tävlingsledningen. Den tävlande måste försäkra sig om att markören/markörerna signerat scorekortet, därefter signera det själv och lämna det till tävlingsledningen snarast möjligt.

Priser
Prisutdelning sker direkt efter tävlingens slut om inte annat anges. 

Resultat
Komplett resultatlista presenteras så snart som möjligt på ”Min Golf” (handicappåverkande tävling). Tävlingsledningen ser till att spelarnas handicap uppdateras.

Referat
Tävlingsledningen bör summera tävlingen i ett kort referat och skicka det till lokala medier för publicering. Intressanta detaljer från tävlingen utgör alltid ett mervärde. Bifoga gärna bilder.